Multifunkční prostory čítárny-studovny.

Nositel projektu: 
Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
881 600 Kč
Výše dotace: 
705 280 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je rekonstrukce stávající čítárny a studovny Městské knihovny v Kyjově a jeho přeměna na nový multifunkční prostor pro knihovnické, kulturní i volnočasové aktivity. Vznikne nový prostor, který bude hravý, vtipný, hezký, nápaditý, moderní a přiláká mladé lidi zpět do knihovny. Prostor bude rozdělen organickou vlnou na dvě části, vstupní část, pro studijní účely a zvýšenou část s pódiem, sedacími vaky a kobercem pro práci s volnějším posezením.