Nákup užitkového vozu N1

Nositel projektu: 
David Žádník
Obec: 
Vracov
Celková částka: 
500 000 Kč
Výše dotace: 
225 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Nákupem užitkového vozu typu dlouhého valníku rozšíří žadatel vozový park o větší vozidlo, kterým bude rychleji zásobovat svoji dílnu a maloobchodní prodejnu. Nákup užitkového vozu N1 typu valník bude sloužit k převozu kamenů a nářadí pro jejich montáž na místě realizace a zároveň pro zásobování prodejny a dílny polotovary pro konečnou úpravu kamenů, leštění, písmo, kamenosochařské práce. Rychlejší realizací zakázek bez čekací doby zásobování, zvýším svoji konkurenceschopnost a dojde k navýšení počtu zakázek.