Obnova fresky Jano Köhlera na budově fary v Lovčicích

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Lovčice u Kyjova
Obec: 
Lovčice
Celková částka: 
67 000 Kč
Výše dotace: 
60 300 Kč
Rok zahájení: 
2008
Rok ukončení: 
2009
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
1
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener