OP TAK

 Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. na období 2021–2027“ vyhlašuje dne --.--.---- výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021- 2027 s názvem "1. Výzva OP TAK – technologie pro MAS" s vazbou na výzvu ŘO - Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. Celková alokace na výzvu je 6 706 000 Kč celkových způsobilých výdajů. Výše podpory 50%. Datum ukončení příjmu žádostí --,--,---- do 24.00.

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 1. výzvu OPTAK se uskuteční dne xx. 8. 2023. od x:00. hodin v Kyjově v kanceláři Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180