OP TAK

Výběr projektů

Dne 15.12.2023 proběhlo zasedání výkonné komise a výkonné rady Kyjovského Slovácka v pohybu, na kterých byly doporučeny k podpoře následující projekty: 

Podpořené projekty

Administrativní kontrola

Od 1.11.2023 bude zahájena Administrativní fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD. Proces kontroly je upraven v Interních postupech, které jsou přílohou Výzvy. Do data ukončení příjmu žádostí byly přijaty 4 žádosti. Seznam přijatých žádostí naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí ke stažení. Administrativní kontrola byla ukončena 14.12.2023.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. na období 2021–2027“ vyhlašuje dne 01.10.2023 výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021- 2027 s názvem "1. Výzva OP TAK – technologie pro MAS" s vazbou na výzvu ŘO - Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. Celková alokace na výzvu je 6 706 000 Kč celkových způsobilých výdajů. Výše podpory 50%. Datum ukončení příjmu žádostí 31.10.2023 do 24.00.

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 1. výzvu OPTAK se uskuteční dne 2. 10. 2023. od 15:00. hodin v Kyjově v kanceláři Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem: seznam podpořených projektů.

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180