Oprava fary v Šardicích

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Šardice
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
241 800 Kč
Výše dotace: 
217 620 Kč
Rok zahájení: 
2012
Rok ukončení: 
2013
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic