Podpora kulturního života v obci Hovorany

Nositel projektu: 
Obec Hovorany
Obec: 
Hovorany
Celková částka: 
288 600 Kč
Výše dotace: 
230 880 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je pořízení součástí tradičních slováckých krojů pro mužské a ženské soubory. Požadované kroje jsou slavnostními kostýmy používanými při tradičních zvykoslovných akcích a folklorních festivalech. Projekt je zaměřen především na kulturní vzdělání a obohacení mládeže, čehož bude dosahováno konáním společenských akcí.