Pořízení automobilu N1

Nositel projektu: 
Zdeněk Briešťanský
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
606 735 Kč
Výše dotace: 
225 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci projektu dojde ke koupi automobilu kategorie N1, který by žadateli výrazně pomohl jak při dopravě, tak při samotných instalacích. Po realizaci projektu žadatel bude moct rozšířit svoji činnost o další nabízené služby. Výsledkem projektu je konkurenceschopný odborník v oboru elektrotechniky, který je plně způsobilý a má odpovídající vybavení k výkonu své činnosti. Díky většímu nákladnímu prostoru bude možné se efektivně dopravovat do místa aktuálního výkonu podnikání. Zároveň dojde ke snížení výdajů za amortizaci osobního automobilu, kterým je aktuálně vykonávána podnikatelská činnost.