Pořízení nového vybavení za účelem zefektivnění a modernizace provozu podniku

Nositel projektu: 
Kohoot s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
238 169 Kč
Výše dotace: 
107 176 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu je pořízení nového vybavení v podobě tiskárny na potisk textilií za účelem zefektivnění a modernizace provozu podniku. Za účelem podpory prodeje a zvýšení konkurenceschopnosti podniku bude v rámci projektu pořízen také nový nábytek, výpočetní a prezentační technika a ostatní vybavení prodejny. Realizací projektu dojde v návaznosti na pořízení nového tiskařského stroje k výrazné modernizaci vybavení podniku, zefektivnění produkce, snížení provozních nákladů a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti podniku. V rámci projektu bude tedy pořízen tiskařský stroj, dále pak nový nábytek, výpočetní a prezentační technika a ostatní vybavení prodejny.