Pořízení stroje pro zefektivnění výroby tradičních koláčků

Nositel projektu: 
Koláčkovna s.r.o.
Obec: 
Milotice
Celková částka: 
1 100 000 Kč
Výše dotace: 
360 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Projekt se týká rozšíření činnosti podniku Koláčkovna. Výsledkem projektu je efektivní výroba koláčků a stabilní společnost produkující regionální a tradiční výrobky. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je zakoupený stroj na dělení těsta. Díky zakoupení tohoto stroje bude Koláčkovna s.r.o. schopna realizovat větší zakázky, čímž dojde k rozvoji této firmy. Rozvoj se projeví zejména v kapacitě vyráběných koláčků, což bude mít přímý vliv na ekonomickou stabilitu.