Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Kostelec u Kyjova
Obec: 
Kostelec
Celková částka: 
302 916 Kč
Výše dotace: 
242 332 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2015
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic