Přiblížení tradic interaktivní formou pro všechny

Nositel projektu: 
Mikroregion Nový Dvůr
Obec: 
Milotice
Celková částka: 
130 007 Kč
Výše dotace: 
104 005 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Mikroregion
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

MiND provozuje už víc než 15 let společné informační a výstavní centrum v prostorách konírny státního zámku v Miloticích. Zámek je přirozeným centrem mikroregionu s vysokou návštěvností. Každá z 6ti obcí se tu prezentuje vlastními prvky a společná expozice krojů ukazuje na spojovací, ale i  odlišující části lidových krojů a zvyků. Konírna má několik funkcí: poskytuje informace o regionu, turistických cílech, má stálou expozic lidových krojů, tradic a zvyků, nabízí místní výrobky a tématické výstavy. Řada návštěvníků chodí do konírny opakovaně a očekávají každou sezónu něco nového. Orientační systém zámku sice zahrnuje i konírnu, ale neuvádí podrobnosti, co všechno v konírně je. Ze zpětné vazby návštěvníků vznikl požadavek na viditelné označení konírny od vstupu na nádvoří s výčtem hlavní nabídky. Toto splní nová cedule umístěná nad vstupními dveřmi do konírny. V konírně je část prostoru pro stálou expozici pro ukázku krojů, zvyků, tradic. Další část je věnovaná aktivitám pro děti a část je pro tématické výstavy na různá témata. Cílem projektu je návštěvníky co nejrychleji nasměrovat do konírny, víc přiblížit tradice, lidové kroje, historii regionu interaktivní formou, nahradit ve stálé expozici stávající výstavní figuríny pro lidové kroje, které se špatně polohují a nemohou ukázat kroje ze všech stran, modernějšími a trvanlivějšími figurínami. Významnou část návštěvníků tvoří školní děti v rámci organizovaných výletů. Pro ně, ale nejen pro ně, bude připravený nový ucelený edukační program, který bude vycházet ze stálé expozice. Pro pohodlnější práci se skupinami budou zakoupeny skládací židle a stoly. Základní pomůckou budou tištěné pracovní listy. Pro jejich tisk v počtu podle potřeby bude sloužit kvalitní barevná tiskárna.