Příroda

Území je na jihovýchodě ohraničeno řekou Moravou, na jihu pak mírně zvlněnou Doubravou unikátního původu, která byla před půldruhým stoletím uměle a plánovitě osázena borovicemi na místě písečných přesypů, zbylých po kdysi neuváženě vykácených dubových porostech. Na severozápadě je území chráněno pohořím Chřiby a nádhernými bučinami Ždánického lesa. Východní cíp se nachází v oblasti luhů při povodí řeky Moravy. Západní a jihozápadní oblast s okolím Kyjova má charakter otevřené pahorkatiny, kde se střídají vinohrady, sady a zemědělské lány se stepními stráněmi, remízky a nemnoha rybníky. Z těch nejpozoruhodnějších je chráněný šestnáctihektarový rybník Písečný u Milotic.  Územím prochází několik menších vodotečí (Hruškovice, Kyjovka, Trkmanka).

Milovníky živé přírody potěší překvapivé množství druhů vzácných a chráněných rostlin v lesích u vod, na stepních stráních či v přírodních rezervacích. Totéž platí o živočiších, ať již se jedná o obratlovce nebo, a to zejména, o hmyz. Například v druzích motýlů patří Kyjovské Slovácko k nejbohatším v republice.