Přírodní učebna

Nositel projektu: 
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace
Obec: 
Hovorany
Celková částka: 
3 984 196 Kč
Výše dotace: 
3 784 987 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Projekt řeší vybudování přírodní učebny v areálu školy. Jedná se o stavbu zastřešené pergoly ve tvaru rovnostranného trojúhelníku a pořízení doprovodných prvků, které budou sloužit k výuce přírodních věd a pochopení přírodních zákonitostí, k environmentální výchově, k praktickému poznávání přírody a místní krajiny, k výuce cizích jazyků a ke zlepšení práce s digitálními technologiemi, ale i k praktické manuální práci s půdou. Důležitým cílem je i osvojování si pracovních dovedností, pozorování souvislostí a vztahů v přírodě, uskutečňování výukových projektů. Přírodní učebna bude také místem k odpočinku a relaxaci a k získávání návyku ohleduplného zacházení s přírodou, rostlinami a živočichy i k získávání respektu k práci jiných žáků.