Rekonstrukce zázemí pro kulturní a spolkovou činnost

Nositel projektu: 
Obec Věteřov
Obec: 
Věteřov
Celková částka: 
819 003 Kč
Výše dotace: 
655 202 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení pro kulturní a spolkovou činnost v obci. Předmětem projektu je rekonstrukce hygienického zázemí u víceúčelové místnosti. Jelikož je tato místnost občany a spolky hojně využívána, je nezbytné nevyhovující toalety rekonstruovat. Rekonstrukcí dojde k rozdělení společných toalet. Ze stávajících původních budou dámské toalety, které projdou rekonstrukcí. Využitím prostoru šatny vedle stávajících toalet budou vybudovány nové pánské toalety. Dojde tak k rozdělení společných prostor, které jsou při konání akcí např. s 50 účastníky velmi nevhodné.