Rukodělná dílna Vlčí koš

Nositel projektu: 
KRUŠPÁNEK
Obec: 
Vlkoš
Celková částka: 
251 500 Kč
Výše dotace: 
251 500 Kč
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
1
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků