Seminář pro vedoucí pracovníky škol

Seminář zaměřený na problematiku PH MAX se bude konat 6.6. 2019 od 13 - do cca 17 hod. ve velké zasedací místnosti radnice Městského úřadu Kyjov. 

Lektorkou je paní RNDr. Jana Marková - ředitelka SŠ Brno, Charbulova, p. o.

Vyplňte prosím níže uvedený dotazník, který slouží zároveň jako přihláška na seminář.