Projekt MAP II

Podařilo se získat dotaci pro pokračování našeho projektu a začít realizovat plán aktivit na rozvoj vzdělávání dětí v regionu naší MAS, který dle potřeb škol sestavili členové pracovní skupiny ve spolupráci s řídícím výborem a dalšími pedagogy. Jednotlivé aktivity naleznete pod názvem Aktivity implementace.

MAP - aktualizace dokumentu

Řídící výbor

Pracovní skupiny

Vzdělávání

Aktivity implementace