12. výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání

Seminář pro žadatele 12. Výzvy IROP

Termín konání

 26. 05. 2021 od 8:00

 Místo konání

 KANCELÁŘ Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov

 Program:

 Zahájení

  • Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
  • Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy žádosti o podporu
  • Podání žádosti o dotaci – základní informace o aplikaci MS2014+
  • Způsob hodnocení a výběru projektů
  • Výběrová a zadávací řízení
  • Dotazy

 Část semináře bude věnována Vaším konkrétním dotazům.

 Kontaktní osoba pro výzvu:

 Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu,z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.