Čtení - to je zábava, aneb ten, kdo nečte není Čech

Datum: 7. 12. 2016

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí Radnice Kyjov

Čas: 9:00 - 15:00

Lektor: Mgr. Jovanka Rybová

Seminář je určen především pedagogům ZŠ.

Maximální počet účastníků je 25.

Prožitkový interaktivní seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující rozvoj čtenářských dovedností, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách českého jazyka zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout" děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí ke čtení. Bude jim předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny českého jazyka.

Na seminář se přihlašujte prostřednictvím stránek projektu na konci stránky pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vzdelavani-2