Seminář - Pozemkové úpravy

Termín konání:   Úterý 19. listopadu 2019
Doba konání:      9.30-cca 12.00 h
Místo konání:      Kyjov – zasedací místnost SKLEP radnice MěÚ

Obsah semináře:

Ing. Osička Radim - Státní pozemkový úřad, vedoucí pobočky Hodonín

  • Komplexní pozemkové úpravy – základní informace, situace na Kyjovsku

Mgr. Hana Skokanová, Ph.D. - Odbor ekologie krajiny, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

  • Vytipování prioritní realizace prvků ÚSES a obnovy historických krajinných struktur jako protierozní opatření a zlepšení prostupnosti krajiny.

Anna Čarková

  • Zkušenosti s realizací KoPÚ

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.