Seminář pro příjemce (podpořené projekty) - 1. Výzva IROP 21+ vzdělávání - ZŠ

Termín konání

12. 1. 2024 od 10:00 do 13:00 hodin

Místo konání

KANCELÁŘ Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov

Program:

 • Zahájení
 • Role MAS, CRR, MMR
 • Systém kontroly na CRR
 • Zpracování projektu v MS2021+
 • Povinné přílohy v MS2021+
 • Výběrová a zadávací řízení
 • Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
 • Změny projektů
 • Publicita
 • Udržitelnost
 • Dotazy

Část semináře bude věnována Vašim konkrétním dotazům.

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu,z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.