Seminář pro žadatele: 1. Výzva IROP 21+ vzdělávání - ZŠ

1. výzva je zaměřena na podporu Infrastruktury základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol(vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita škol; školní družiny a školní kluby; učebny neúplných škol). Odkaz na výzvu:

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/1-vyzva-irop-21-vzdelavani-zs

 Termín konání

 27. 7. 2023 od 10:00

 Místo konání

 KANCELÁŘ Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov (v případě většího počtu přihlášených účastníků budete informováni o změně místa konání).

 Program:

 ·        Zahájení

 ·        Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

 ·        Představení procesu administrace

 ·        Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné

 ·        přílohy žádosti o podporu

 ·        Podání žádosti o dotaci

 ·        Způsob hodnocení a výběru projektů

 ·        Dotazy

 Část semináře bude věnována Vaším konkrétním dotazům.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.