Seminář pro žadatele: 2. Výzva IROP 21+ sociální služby

Výzvou je podporována Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“), dle seznamu podporovaných soc. služeb IROP.

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.

Termín konání

14. 9. 2023 od 10:00

Místo konání

KANCELÁŘ Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov (v případě většího počtu přihlášených účastníků budete informováni o změně místa konání).

Program:

  • Zahájení
  • Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
  • Představení procesu administrace
  • Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné
  • přílohy žádosti o podporu
  • Podání žádosti o dotaci
  • Způsob hodnocení a výběru projektů
  • Dotazy

Část semináře bude věnována Vašim konkrétním dotazům.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.