Seminář pro žadatele a příjemce 1. Výzvy PRV

Dne 28. 7. 2017 se od 9:00 hodin uskuteční ve Velké zasedací místnosti radnice města Kyjova seminář pro žadatele a příjemce 1. Výzvy PRV. Informace k výzvě naleznete pod nádledujícím odkazem: 1. Výzva PRV . Program semináře bude následující:
  • 9:00 - 9:05 Zahájení

  • 9:05 – 9:15 Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

  • 9:15 – 10:00 Informace pro žadatele k fichi 1.1.1.1 Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

  • 10:05 – 11:00 Informace pro žadatele k fichi 1.1.1.2 Zemědělské podnikání a uvádění na trh zemědělských produktů

  • 11:05 – 12:00 Informace pro žadatele k fichi 2.1.1.1 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

  • 13:00 – 14:00 Informace pro žadatele k fichi 2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky

  • 14:05 – 15:00 Informace pro žadatele k fichi 1.2.1.3 Lesnické technologie

Na seminář je možné se přihlásit níže:

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.