1. Výzva PRV

Dne 24. 7. 2017 vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 7. 8.2017. Do 21. 8. 2017. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche (pro bezproblémové prohlížení fichí používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše):

Celková výše alokace pro 1. Výzvu je 14 600 000 Kč.

Úplné znění výzvy:

Přílohy výzvy:

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

1. fiche 1.1.1.1 Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

2. fiche 1.1.1.2 Zemědělské podnikání a uvádění na trh zemědělských produktů

3. fiche 2.1.1.1 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

4. fiche 2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky

5. fiche 1.2.1.3 Lesnické technologie

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro PRV

Pozvánka na seminář

Seminář pro 1. výzvu PRV se uskuteční dne 28. 7. 2017 od 9 hodin v zasedací místnosti městského úřadu Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Konzutace

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy: 
Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com
Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.