1. Výzva PRV

Věcné hodnocení a výběr projektů

Dne 18.9. 2017 zasedla Výběrová komise, která ohodnotila dle preferenčních kritérií všechny přijaté projekty a schválila seznam žádostí doporučených k podpoře.  19. 9. 2017 se konalo zasedání Výkonné rady spolku za účelem výběru žádostí. Členové Výkonné rady provedli výběr žádostí jehož výsledky naleznete pod následujícím odkazem: Seznam vybraných projektů k podpoře. Žadatelé budou o výsledku výběru projektů informováni do 5 prac. dnů od konání zasedání.

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 1. výzvě PRV naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 22.8.2017 do 15. 9. 2017 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Dne 24. 7. 2017 vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 7. 8.2017. do 21. 8. 2017 v kanceláři MAS (vygenerované a vyplněné žádosti nikam neposíláte, ale přinesete v elektronické podobě do kanceláře MAS). Přednostně budou přijímáni žadatelé, se sjednaným termínem registrace ŽoD. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

Celková výše alokace pro 1. Výzvu je 14 600 000 Kč.

Úplné znění výzvy:

Přílohy výzvy:

Povinné přílohy k žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19. 2. 1

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 1.1.1.1 Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

fiche 1.1.1.2 Zemědělské podnikání a uvádění na trh zemědělských produktů

fiche 2.1.1.1 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

fiche 2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky

fiche 1.2.1.3 Lesnické technologie

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro PRV

Pozvánka na seminář

Seminář pro 1. výzvu PRV se uskuteční dne 28. 7. 2017 od 9 hodin v zasedací místnosti městského úřadu Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Konzutace

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy: 
Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com
Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.