SPOLUPRÁCE S RODIČI V TÉMATU VOLBA POVOLÁNÍ

V případě zájmu o workshop, vyplňte prosím registrační formulář. 

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.