Spolkové prostory Přátelé Achtele

Nositel projektu: 
Přátelé Achtele z.s.
Obec: 
Vlkoš
Celková částka: 
1 011 795 Kč
Výše dotace: 
797 514 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Aktivity spolku Přátelé Achtele již v minulosti poukázaly na nutnost vybudovat ve vlkošských búdach centrální prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí, zahrnující zejména hygienické zázemí, sklepní místnost pro uchovávání vlastnoručně vyrobených vín jednotlivých členů spolku a zázemí pro trvalou prezentaci tradičního místního vinařství včetně audiovizuálního vybavení. Projekt řeší dokončovací stavební úpravy v rámci celého areálu, jehož součástí je i spolková budova. Po ukončení realizace projektu budou vnitřní a venkovní spolkové prostory celého areálu využívány celoročně pro pořádání kulturních, společenských, folklorních i ryze spolkových vinařských akci a slavností, pro setkávání obyvatel všech věkových kategorii a pro odpočinek cykloturistů a sportovců na Moravské vinné stezce.