Standardizace MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Museli jsme tedy splnit požadované standardy, díky kterým se prokázalo, že jsme schopni se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů bylo dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství, které nám v prosinci roku 2015 udělilo osvědčení o splnění standardů MAS.