Strážovice - kroje pro spolkovou a kulturní činnost

Nositel projektu: 
Obec Strážovice
Obec: 
Strážovice
Celková částka: 
105 000 Kč
Výše dotace: 
84 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je pořízení tradičních krojů oblasti Hanáckého Slovácka, jedné z podoblastí národopisné oblasti Moravského Slovácka, pod kterou Strážovice spadají. Hlavním přínosem realizace projektu je bezproblémové pořádání společenských a kulturních akcí, které povedou: ke zlepšení komunitního života v obci a zapojení všech generací občanů, ke zvýšení sounáležitost obyvatel k rodné obci, sníží se možnost odlivu obyvatel do větších měst, k naplnění aktivních společenských a kulturních potřeb místních obyvatel, k celkovému zlepšení života v obci.