Technologické vybavení vinařství - Karel Novotný

Nositel projektu: 
Karel Novotný
Obec: 
Žádovice
Celková částka: 
844 909 Kč
Výše dotace: 
312 500 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Projekt směřuje svou podporu do menšího regionálního vinařství zosobněného v progresivním mladém vinaři jako žadateli. Mladý vinař, Karel Novotný, vnímá udržení menších producentů lokálních vín jako klíčové pro uchování charakteru a osobitého rázu regionu, který je kulturou vína do značné míry utvářen. A právě z tohoto důvodu je velmi zásadní, aby kvalita těchto malovýrobců zůstala na co nejvyšší úrovni a výroba šla spolu s filozofií "tradičního" vinaře ruku v ruce také s využitím moderních postupů a nástrojů.

Klíčová aktivita projektu spočívá v pořízení moderního technologického zázemí pro výrobu co nejlepších vín určených koncovému zákazníkovi. Mladý vinař tímto krokem zvyšuje kvalitu výrobků a posiluje konkurenceschopnost vinařství na trhu.