Tradiční řemeslo

Nositel projektu: 
Josef Pilát
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
179 685 Kč
Výše dotace: 
65 274 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Pan Pilát provozuje malé truhlářství a podlahářství. Až doposud technologické vybavení firmy neumožňovalo poskytovat ekonomicky výhodné služby a docházelo i k neefektivnímu využití času. 

Firma díky dotaci zakoupila přívěsný vozík a rozšířila své služby o zavážení zboží přímo k zákazníkům, bez nutnosti najímání přepravy. Velkou pomocí je i pořízení garáže na nářadí. Prostory dílny se, díky přesunu nářadí do garáže, uvolnily pouze pro potřeby výroby.