Aktivity partnerských organizací v OPZ+

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve výzvě naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Od 1. 3. 2022 do 11. 03. 2022 bude probíhat administrativní kontrola žádostí. Poté budou projekty předány do další fáze hodnocení.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. vyhlašuje dne 1.2.2022 výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem: Aktivity partnerských organizací v OPZ+.

Cílem výzvy je získat partnery do připravovaného projektu Operačního programu Zaměstnost +. Organizace, jejichž projekty budou vybrány k podpoře, budou osloveny s návrhem Partnerské smlouvy na realizaci aktivit v projektu Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. v Operačním programu Zaměstnanost plus.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 1. 2. 2022
  • Datum zahájení příjmu žádostí:1. 2. 2022, 00:00 hodin
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2022, 23:59 hodin

Způsob doručení žádosti: Žádost zašlete v el. podobě na e-mail: tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com a do kopie přidejte e-mail: hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář k výzvě se uskuteční dne 31.1.2022. od 9:00. hodin v Malé zasedací místnosti radnice Města Kyjova, kapacita prostor je omezena.  S ohledem na pandemii Covid 19 budou upřednostněny individuální konzultace, které budou probíhat po tel. domluvě po celou dobu příjmu žádostí. Současně je možné si prezentaci ze semináře stáhnout pod následujícím odkazem.

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

 Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

 Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

 Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180