Více o metodě Leader

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.

Základní principy metody LEADER

  • přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeb,
  • partnerství veřejných a soukromých subjektů,
  • místní rozvojová strategie,
  • integrované a vícesektorové akce,
  • inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
  • síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER,
  • spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.

Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. První MAS u nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova.

Základní principy metody LEADER definované Evropskou komisí v roce 2006 jsou dostupné v publikaci Přístup LEADER. Tento dokument slouží jako úvod k přístupu Leader a vysvětluje, jak může Leader přispět k rozvoji venkovských společenství. Předkládá též některé základní informace o žádoucím způsobu provádění přístupu Leader na místní úrovni jako nedílné součásti politiky rozvoje venkova Evropské unie (EU).

Dalším zdrojem informaci o počátcích metody LEADER je publikace komise pro venkovskou politiku (5/2008) a současně závěrečná zpráva nadnárodního projektu LEADER s názvem PRŮVODCE PROGRAMEM LEADER založený na zkušenostech z Finska,Irska a České republiky.

Brožura Leader dává informace o metodě lídr a jejich principech obecně ve zkrácené podobě.