Vinný sklep Skalák

Nositel projektu: 
Leona Šebestová
Obec: 
Skalka u Kyjova
Celková částka: 
441 853 Kč
Výše dotace: 
265 111 Kč
Rok zahájení: 
2008
Rok ukončení: 
2009
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
1
Fiche: 
4. Malo-kapacitní ubytovací a stravovací zařízení, vo