Vybavení kulturního zázemí - pódium

Nositel projektu: 
Obec Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
482 915 Kč
Výše dotace: 
434 623 Kč
Rok zahájení: 
2008
Rok ukončení: 
2009
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
1
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic