Zlepšení a zkvalitnění služeb zákazníkům.

Nositel projektu: 
Tomáš Varmuža
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
153 974 Kč
Výše dotace: 
69 288 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci projektu dojde k nákupu nových a modeních nástrojů a elektronářadí, které pomohou ke zvýšení konkurenceschopnosti a zefektivnění práce pro zákazníky. Zvýší se flexibilita a možnost přijímat nové zakázky, které si vyžadují moderní technologie a přístup.