Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Změna SCLLD srpen 2018

Změny: Doplnění analytické části strategie a jejich příloh; úprava strategické části strategie a jejích příloh; úprava povinné přílohy - tabulky e,f,g,h.

Důvod: Změna je provedena za účelem rozšíření aktivit pro CLLD v Operačním programu Životní prostředí o aktivity 4.3.2 (SC. 4.3), 4.3.5 (SC. 4.3), 4.4.1 (SC. 4.4). Dále také na základě nápravy nedostatků určených k nápravě v akceptačním dopise SCLLD.