ZŠ TGM Šardice - rozvoj odborného vzdělávání

Nositel projektu: 
Obec Šardice
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
3 600 000 Kč
Výše dotace: 
3 420 000 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Šardice, a to prostřednictvím realizace modernizace multimediální učebny a vnitřní konektivity. Realizace projektu bude spočívat ve vybavení učebny a drobných stavebních úprav, zajištění konektivity a úpravy venkovního prostranství.