Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově

Nositel projektu: 
Město Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
3 998 366 Kč
Výše dotace: 
3 798 448 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
1
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Současné materiální i technické zázemí učeben nekoresponduje s dlouhodobou koncepcí školy, která se zaměřuje zejména na posílenou výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a také na environmentální výchovu žáků - škola je zapojena do systému Ekoškol v ČR. Proto město Kyjov zažádalo o dotaci na zřízení vyhovujících odborných učeben. 

Žáci se tak nově vzdělávají v plně modernizované učebně IT, přírodovědné učebně a také přírodní učebně vybudované v atriu školy. Žákům se nyní dostává kvalitního vzdělání s využitím nových možností výuky, které nabízí odborné učebny.