Kyjovské slovácko - krojeKyjovské Slovácko v pohybu

Pomocí metody LEADER pomáháme s rozvojem regionu kyjovského Slovácka.
Spoluvytváříme strategii regionu a pro její splnění zajišťujeme dotace a realizujeme projekty.
Spolupracujeme přitom s obcemi, podnikateli, neziskovým i veřejným sektorem.