Archlebov

Rozloha 1332 ha; 870 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Archlebov leží na úpatí Ždánického lesa asi 4 km jihozápadně od Ždánic a 10 km na severozápad od Kyjova. První zmínka o obci Archlebov pochází z r. 1349, od r. 1437 byla obec městečkem, v 16. století v držení ždánického panství. Poblíž tvrze a dvora byla v roce 1447 vystavěna kaple, na jejím místě byl v letech 1729–31 postaven farní kostel sv. Rocha a Šebestiána barokně rustikálních forem. Stavba kostela je doplněna ohradní zdí a barokní Kalvarií, složenou z krucifixu, soch P. Marie a sv. Jana. Na návsi se nachází drobnější architektonický útvar z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého a pamětní kříž.

Další církevní památkou obce je kříž v záhumení – cenná kamenosochařská práce, na přední straně s reliéfem Bolestné Panny Marie z roku 1757. Vinařskou zajímavostí obce je ochranná známka „Rekvírované víno“. Označuje produkt vyrobený z hroznů  pocházejících z trati, kde úrodu révy vinné zabavovali vojáci Napoleonovy armády v době pobytu na Moravě.

 Odkaz: http://www.obecarchlebov.cz/