Historie

Historie MAS a zkušenosti místního partnerství

Organizace byla založena jako sdružení v dubnu roku 2002 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na rozvoji svého regionu. MAS se začala scházet na platformě Mikroregionu Nový Dvůr a měla zpočátku 24 členů z řad starostů obcí, zástupců neziskových organizací, zemědělců, podnikatelů i jednotlivců. V roce 2002 vzniklo na území  ještě šest menších celků – mikroregionů. Území těchto šesti mikroregionů se stalo základem pro vytvoření LEADER regionu Kyjovské Slovácko.

V roce 2003 se region začal intenzivně připravovat na systémovou změnu, kterou přinesl program LEADER+ v rámci Operačního programu Zemědělství a začaly práce na tvorbě strategie. V prvním období 2004 - 06 bylo zapojeno 39 spádových obcí Kyjova. V květnu 2004 se MAS profesionalizovala a vzniklo občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, které v listopadu podalo žádost do OP Zemědělství na realizaci Strategie.

V soutěži o deset nejlepších strategii sdružení uspělo a získalo na realizaci své Strategie 19 411 576 Kč. V rámci tohoto programu podpořila MAS 47 projektů obcí, mikroregionů, neziskových organizací a podnikatelů. V roce 2006 získalo sdružení podporu v programu LEADER ČR ve výši 3mil. Kč. Z tohoto programu bylo podpořeno dalších 5 projektů žadatelů.

Od roku 2004 jsme z programu Leader podpořili téměř 300 projektů částkou více než 100 milionů Kč. Mezi naše vlastní projekty patří například Pathway project – budování poutní stezky ve Skotsku nebo projekt Podejme si ruce s kulturním dědictvím, zaměřený na mapování a obnovu drobných sakrálních staveb. Mezi zajímavé projekty žadatelů patří například Motýlí ráj ve Ždánicích, Military biograf či projekt Voda voděnka, zaměřený na obnovu kulturně historických prvků v obcích Podchřibí.

Díky realizaci těchto projektů se MAS profesionalizovala a vznikla lokální rozvojová kancelář, která se stala vyhledávaným místem poradenství pro podnikatele, obce i neziskové organizace a to nejen v oblasti programu LEADER, ale i v oblasti dalších evropských programů a dotační politiky, evropské, vládní i nadační.

Realizací programů LEADER + a LEADER ČR došlo v regionu Kyjovské Slovácko k výraznému rozvoji lidských zdrojů a budování nových kapacit – vznik 9 nových NNO. Na základě programu došlo ke vzniku nových partnerství, ale také nových dovedností – „malí“ žadatelé se naučili psát projekty, obce se naučily půjčovat peníze spolkům, podnikatelé se naučili předfinancovat projekty neziskových organizací.

Obce se začaly naplno zúčastňovat naplňování Strategie a inicioval se rozsáhlý potenciál v mnoha oblastech života obyvatel regionu. Vznikla unikátní neformální struktura „Rada mikroregionů“, která napomáhá ke zvýšení efektivnosti programu a jeho implementace. Město Kyjov jako přirozené centrum začalo hrát roli partnera, který se ztotožnil se strategiemi okolních mikroregionů. Byly nastoleny dobré podmínky pro realizaci sofistikovaných projektů.

Během let našeho působení v regionu vznikl prostor uskutečňovat aktivity MAS i v jiných než projektových oblastech. Nyní vydáváme například i regionální publikace a básnické sbírky. Tvoříme regionální filmové dokumenty. Pořádáme osvětové akce a přednášky. Disponujeme zapůjčitelným mobiliářem pro pořádání akcí. Vytváříme databáze místního kulturního a přírodního dědictví. Provozujeme Ekoporadnu včetně osvětových a vzdělávacích akcí pro děti a spolupracujeme s řadou zahraničních organizací.