Čeložnice

Rozloha 631 ha, 408 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Čeložnice leží v podhůří Chřibů asi 5 km severně od Kyjova. První zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy Čeložnice náležely olomouckému biskupskému statku v Šitbořicích. Historie zdejšího osídlení je ale mnohem starší, o čemž svědčí nález pohřebiště se 77 mohylami z doby lužické kultury na náhorní plošině v katastru obce. Po smrti Diviše Mírka z Chlumu obec připadla králi Jiřímu, který ji v roce 1468 zapsal Mikuláši Bystřici z Ojnic. Od roku 1527 byla obce v majetku pánů z Milotic, později Žerotínů, pánů z Lípy. V letech 1648 – 1810 obec Čeložnice náležela hrabatům Serényiům, roku 1888 koupil panství od hraběnky z Hardeka Seilern z Milotic. Z místních památek můžeme uvést zvoničku na návsi – lidová stavba z r. 1824 s kamennou sochou sv. Jana Nepomuckého a slunečními hodinami. Dále kamenný kříž z r. 1877, na okraji obce Neničkův kříž z r.1886. Z přírodních zajímavostí uveďme výskyt chráněného stromu oskeruše a čolka horského, který patří mezi ohrožené živočišné druhy.
V blízkosti obce se nachází rekreační oblast Pastviny.

Odkazy: http://www.celoznice.cz/