Obecní kulturní dům ve Svatobořicích Mistříně

Členství v zájmových skupinách: 
kultura, historie a duchovní odkaz
Zástupce: 
Marcela Hasalová