Římskokatolická farnost Kyjov

Členství v zájmových skupinách: 
kultura, historie a duchovní odkaz
Zástupce: 
P. Pavel Stuška