SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strážovice

Členství v zájmových skupinách: 
volnočasové aktivity a sport
Zástupce: 
Ing. Felix Černý