Základní organizace zahrádkářského svazu Hýsly

Členství v zájmových skupinách: 
zemědělství
Zástupce: 
Bc. Libor Orság, Dis.