Dambořice

Rozloha 2318 ha, 1345 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Dambořice leží v podhůří Ždánického lesa asi 18 km západně od Kyjova a 8 km severně od Klobouků u Brna. První písemná zpráva o Dambořicích pochází z r. 1131, kdy byla obec majetkem břeclavského kostela. Již před rokem 1298 stávala v Dambořicích na místě dnešního kostela tvrz, která zanikla v 16.století. V roce 1534 byla obec povýšena Ferdinandem I. na městečko. O největší rozmach městečka se zasloužili novokřtěnci – habáni, kteří přišli ze Slavkova v roce 1550. Rozvíjela se keramická výroba (znali glazurování), zemědělství, vinohradnictví, obchod a výroba lněného plátna. V roce 1566 Oldřich z Kounic připojil městečko ke ždánickému panství. Roku 1622 získali Dambořice Lichtenštejnové, v jejichž majetku obec zůstala až do roku 1918. Dominantou obce je farní kostel sv. Martina z 2. poloviny 18. století, který byl přestavěn v roce 1909 a je obklopený ohradní zdí se dvěma vstupními branami. Zvláštností obce jsou tři hřbitovy: evangelický, římskokatolický a židovský se souborem kamenných náhrobků hodnotné kamenické práce z 19.–20.století. Stávala zde i synagoga, která však několikrát vyhořela. V obci také stávaly čtyři větrné mlýny a na katastru byly objeveny pozůstatky slovanského hradiště. V obci se konají tradiční třídenní Martinské hody vrcholící "skládkou".

Odkaz: http://www.damborice.cz/