Fit stezka v obci Lovčice

Nositel projektu: 
Obec Lovčice
Obec: 
Lovčice
Celková částka: 
499 780 Kč
Výše dotace: 
399 824 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je vytvoření míst pro odpočinek, zdravý pohyb, zábavu a poznání pro celou rodinu. Stávající pěší trasa je doplněna o stanoviště s venkovními fitness prvky, informačními tabulemi, odpočinkovými lavicemi a odpadkovými koši. Vznikne tak ucelená sportovně - relaxační stezka pro aktivní trávení volného času. Díky vybudování venkovních fitness prvků se zvýší atraktivita území a místo se stane vyhledávaným útočištěm pro mladší i starší generaci.