Historiáda

Termín akce: 
27.04.2016 - 29.04.2016

Tradiční dvoudenní dějepisná soutěž badatelských školních týmů

Historiáda je dvoudenní soutěž čtyřčlenných týmů šestého až devátého ročníku, setkáním zanícených zájemců o dějepis a je také jednou z možností, jak pracovat s talenty a jak dovést děti k týmové práci, která je dnes tak potřebná. Každá škola smí do soutěže vyslat právě jeden věkově smíšený tým. Přitom je vhodné a nutné, aby v týmu byli žáci všech postupných ročníků, protože úkoly nejsou monotematické, ale zahrnují nejrůznější témata. Vzájemná spolupráce je tu tedy nejen povolená, ale přímo nutná.

Hlavní cíle:

  • dát příležitost k tvůrčí práci žákům, které dějepis zajímá
  • umožnit žákům, aby se na chvíli stali historiky, badateli, aby kombinovali a rozvíjeli možnosti
  • ukázat mnohotvárnost historie a její výuky
  • propojit teorii a praxi a přenést dějepisné poznatky do terénu
  • podpořit schopnost týmové práce ověřit míru vědomostí v konkurenci a dát zadostiučinění učitelům

Popis soutěže:

Týmy plní teoretické i praktické úkoly. Podstatná je správnost, nikoli čas. Teoretické úkoly jsou sestaveny do soutěžního protokolu, který tým plní společně po celé dva dny. K praktickým úkolům vysílá tým své zástupce. Náplň je velmi různorodá.

Samostatným blokem jsou akce pro doprovázející učitele – didaktické a odborné semináře. Takže pedagog je tentokrát zbaven organizačních starostí a chceme mu umožnit, aby udělal také něco pro sebe. Učitelé tak získávají nové odborné poznatky, čerpají inspiraci a Historiáda se stává také jejich neformálním setkáním. Navíc si odvážejí soutěžní protokol svého týmu, který pak mohou využít pro vlastní praxi.

Kde se bude akce odehrávat:

Žáci budou během celé akce plnit soutěžní úkoly v prostorách ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín, skanzenu Strážnice, Zámku Milotice a na území Města Kyjova. Pedagogové se do těchto míst podívají také, ale s jiným programem.

Realizaci této akce podpořila Nadace ČEZ.